Новомосковська міська рада
Рішення сесії
від 15 березня 2024р. № 1566
XXXVII сесія
VIII скликання
Про поновлення договору оренди земельної ділянки гр. Шевченку Миколі Івановичу (ідентифікаційний номер) по вул. Волонтерська (Горького), 1 з кадастровим номером 1211900000:03:002:0122 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Опубліковано 22 березня 2024

Розглянувши заяву гр. Шевченка М.І. від 20.12.2023 № 016582/23, надані заявником матеріали, з метою поновлення договору оренди земельної ділянки за фактичним розташуванням приміщення магазину, керуючись ст.ст. 123, 1261 Земельного кодексу України, ст.ст. 322, 33 Закону України «Про оренду землі», чинним земельним законодавством України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, комунальної власності та містобудування, Новомосковська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Поновити договір оренди земельної ділянки шляхом укладання додаткової угоди гр. Шевченку Миколі Івановичу (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений 14.02.2014р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 19.03.2014 року за номером 5099924 на земельну ділянку загальною площею 0,0050 га, зареєстровану в Державному земельному кадастрі за номером 1211900000:03:002:0122, розташовану по вул. Волонтерська (Горького), 1 міста Новомосковська з цільовим призначенням земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за місцем розташування приміщення магазину, строком на 3 (три) роки.

1.1. Згідно з рішеннями ΧХ сесії VIII скликання від 14.07.2022р. № 697 та XXVII сесії VIII скликання від 14.06.2023р. № 1104 до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: щорічно нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно з витягом з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період.

1.2. Відповідно до вимог Закону України від 05.12.2019 р. № 340-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» та ст. 33 Закону України «Про оренду землі», пункт 8 договору оренди викласти в наступній редакції: «Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк. Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі відповідно до вимог статті 33 Закону України «Про оренду землі».

1.3. Відповідно до вимог Закону України від 05.12.2019 р. № 340-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» та ст. 1261 Земельного кодексу України, до договору оренди додати пункти 8.1 та 8.2 в наступній редакції:

Пункт 8.1. Сторона, яка відмовляється від поновлення договору не пізніш як за місяць до дати закінчення дії договору, подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору з дотриманням умов, викладених в абзаці першому розділу «Наслідки припинення або розірвання договору оренди землі». У разі відсутності заяви Сторони про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії такого договору після настання відповідної дати закінчення дії договору державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк та на тих самих істотних умовах.

Пункт 8.2 Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення в разі відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається.

1.4. Згідно вимог Податкового Кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі» внести зміни до розділу «Орендна плата» договору оренди, виклавши його в наступній редакції:

п. 9. Орендна плата вноситься ОРЕНДАРЕМ у грошовій формі. Розмір орендної плати встановлюється рішенням Новомосковської міської ради від 14.07.2023 р. № 1135, а саме «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» у розмірі «5%» від нормативної грошової оцінки землі, згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період.

п. 10. Обчислення розміру орендної плати здійснюється на підставі витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, цільового призначення, категорії та функціонального використання з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами.

п. 10.1. У разі затвердження міською радою нової технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Новомосковськ, зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки проводиться без внесення змін та доповнень до цього договору. Зазначені зміни відображаються у Витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

п. 10.2. Зміна цільового призначення (коду КВЦПЗ) земельної ділянки або її функціонального використання потребує внесення відповідних змін до цього договору та до розрахунку розміру орендної плати за земельну ділянку комунальної власності, грошова оцінка якої проведена.

п.11. Оренда плата сплачується Орендарем у строки визначенні чинним законодавством на поточний рахунок міської ради.

п. 11.1.Орендар зобов’язаний з’ясувати номер рахунку, код платежу та реквізити банку кожного разу перед сплатою чергового платежу у місцевому органі державної фіскальної служби.

п. 11.2. Орендар на визначених у цьому розділі умовах може вносити плату за майбутній період, але не більше ніж за один рік.

п. 11.3. Орендна плата справляється також у випадках, якщо орендар з поважних причин тимчасово не використовує земельну ділянку за умовами договору.

п. 12. У разі визнання договору оренди недійсним, одержана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди земельних ділянок не повертається.

п. 12.1. Орендна плата вноситься Орендарем незалежно від результатів його господарської діяльності незалежно від того чи використовується ним орендована земельна ділянка.

п. 12.2. Орендар надає до відділу земельних відносин виконавчого комітету Новомосковської міської ради копію платіжного документу щодо внесення орендної плати за його вимогою.

п. 12.3. У випадку відчуження об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, Орендар зобов’язаний забезпечити сплату орендної плати до моменту державної реєстрації в установленому законодавством порядку припинення права оренди даної земельної ділянки.

п. 13. Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі:

- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством (без внесення змін та доповнень до даного договору);

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами, відповідно до законодавства;

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності (без внесення змін та доповнень до даного договору);

- зміни розмірів орендної плати, встановлених Новомосковською міською радою відповідно до вимог Податкового кодексу України;

- в інших випадках, передбачених законом.

п. 13.1. Орендодавець має право провести обстеження стану земельної ділянки (пункт 2-4 цього договору) на предмет правомірності застосування зміни розміру орендної плати за земельну ділянку (пункт 2-4 цього договору), в тому числі її функціонального використання та користування нею за цільовим призначенням відповідно до умов цього договору. За результатами обстеження складається акт обстеження земельної ділянки.

п. 14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі, передбаченому чинним законодавством.

1.5. Абзац перший розділу «Наслідки припинення або розірвання договору оренди землі» викласти в наступній редакції: «У разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором шляхом укладання акту приймання - передачі земельної ділянки. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця».


2. Зобов’язати землекористувача зазначеного в рішенні:

 

2.1. Протягом одного місяця з моменту прийняття даного рішення укласти додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки з міською радою.

2.2. Подати відповідну заяву про державну реєстрацію додаткової угоди щодо поновлення договору оренди земельної ділянки та необхідні матеріали.

2.3. Надати до територіального органу ДПС (податкового органу) відповідні відомості щодо поновлення договору оренди на земельну ділянку.

2.4.Використовувати земельну ділянку виключно за цільовим призначенням з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

2.5. Забезпечити виконання вимог викладених у ст. 48 Закону України «Про охорону земель» та всіх інших вимог, передбачених чинним законодавством, що регулюють діяльність у певних сферах господарювання.

2.6. Дотримуватись обов’язків встановлених ст. 96 Земельного кодексу України, Закону України «Про благоустрій».

2.7. Орендовану земельну ділянку або її частину передавати в суборенду без зміни цільового призначення виключно за письмовою згодою орендодавця.

3. Державному реєстратору речового права на нерухоме майно здійснити державну реєстрацію додаткової угоди щодо поновлення договору оренди земельної ділянки згідно з діючим законодавством.

4. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ткачука Г.А., контроль ­­– на комісію з питань земельних відносин, комунальної власності та містобудування (Шухмана М.М).
Міський голова Сергій РЄЗНІК

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux