Новомосковська міська рада
Проект рішення
від 11 грудня 2020р.№ 
III сесія
VIII скликання
Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Новомосковської міської ради
Опубліковано 11 грудня 2020

З метою впорядкування структури та загальної чисельності виконавчих органів Новомосковської міської ради, розглянувши пропозиції міського голови Рєзніка С.О. щодо структури виконавчих органів міської ради, керуючись статтями 26, 42, 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Утворити з 01.01.2021 року виконавчі органи без статусу юридичної особи:
1.1. Департамент активів та правового забезпечення виконавчого комітету Новомосковської міської ради та затвердити його штатну чисельність у кількості 4 штатних одиниці.
1.2. Відділ внутрішнього контролю та аудиту виконавчого комітету Новомосковської міської ради і затвердити його штатну чисельність у кількості 4 штатних одиниць.
1.3. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Новомосковської міської ради та затвердити його штатну чисельність у кількості 2 штатних одиниць.
1.4. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Новомосковської міської ради та затвердити  його штатну чисельність у кількості 3 штатних одиниць.
1.5. Відділ по роботі з ветеранами, ветеранами АТО/ООС, внутрішньо переміщеними особами виконавчого комітету Новомосковської міської ради і затвердити його штатну чисельність у кількості 2 штатних одиниць.
1.6. Відділ комунікацій з громадськістю та інформаційної політики виконавчого комітету Новомосковської міської ради та затвердити  його штатну чисельність у кількості 4 штатних одиниць.
2. Утворити в складі Департаменту активів та правового забезпечення виконавчого комітету Новомосковської міської ради структурні підрозділи без статусу юридичної особи:
2.1. Управління по роботі з активами департаменту активів та правового забезпечення виконавчого комітету Новомосковської міської ради та затвердити його штатну чисельність у кількості 1 штатної одиниці.
2.2. Інспекцію з благоустрою департаменту активів та правового забезпечення виконавчого комітету Новомосковської міської ради та затвердити її штатну чисельність у кількості 2 штатних одиниць.
3. Затвердити з 01.01.2021 граничну чисельність виконавчих органів Новомосковської міської ради у кількості 198 осіб.
4. Затвердити з 01.01.2021 року в структурі виконавчих органів Новомосковської міської ради 6 (шість) структурних підрозділів, що мають статус юридичної особи:
4.1. виконавчий комітет Новомосковської міської ради – 108 (сто вісім) штатних одиниць; 
4.2. фінансове управління Новомосковської міської ради – 13,5 (тринадцять цілих п’ять десятих) штатних одиниць;
4.3.управління праці та соціального захисту населення м. Новомосковська – 49 (сорок дев’ять) штатних одиниць; 
4.4. управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради – 9,5 (дев’ять цілих п’ять десятих) штатних одиниць;
4.5. управління культури, молоді, національностей і релігій виконавчого комітету Новомосковської міської ради – 3 (три) штатні одиниці;
4.6. управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради – 15 (п’ятнадцять) штатних одиниць.
5. Затвердити з 01.01.2021 року структуру та підпорядкованість виконавчих органів Новомосковської міської ради у новій редакції (додаток 1).

6. Затвердити з 01.01.2021 року в складі юридичної особи Виконавчий комітет Новомосковської міської ради: 1 (один) департамент, в складі якого 1 (одне) управління та 1 (одну) інспекцію; 23 (двадцять три) відділи; 1 (один) сектор. В тому числі в апараті управління виконавчого комітету Новомосковської міської ради – 46 (сорок шість) штатних одиниць (додаток 2).

7. Скоротити з 01.03.2021 року:
7.1. штатну чисельність Фінансового управління Новомосковської міської ради на 2 штатні одиниці та затвердити його штатну чисельність у кількості 11,5 штатних одиниць;
7.2. штатну чисельність Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва на 3 штатні одиниці та затвердити його штатну чисельність у кількості 12 штатних одиниць;
7.3. штатну чисельність відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Новомосковської міської ради на 1 штатну одиницю та затвердити його штатну чисельність у кількості 2 штатних одиниць. 
8. Перейменувати з 01.03.2021 року юридичну особу «Управління культури, молоді, національностей і релігій виконавчого комітету Новомосковської міської ради» в «Управління культури, спорту та туризму виконавчого комітету Новомосковської міської ради» та затвердити її штатну чисельність в кількості 6 штатних одиниць.
9. Ліквідувати до 01.03.2021 року в структурі виконавчих органів Новомосковської міської ради наступні структурні підрозділи без статусу юридичної особи:
9.1. Відділ з питань економіки та торгівлі виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
9.2. Юридичний відділ виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
9.3. Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та прес-служби виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
9.4. Відділ інфраструктури та інвестицій виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
9.5. Відділ з питань надзвичайних ситуацій,  цивільного захисту  населення та оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
9.6. Відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
10. Утворити з 01.03.2021 року такі виконавчі органи без статусу юридичної особи:
10.1. Відділ організаційної роботи та протоколу виконавчого комітету Новомосковської міської ради та затвердити його штатну чисельність у кількості 4 штатних одиниць.
10.2. Відділ розвитку та інвестицій виконавчого комітету Новомосковської міської ради та затвердити його штатну чисельність у кількості 2 штатних одиниць.
10.3. Відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Новомосковської міської ради і затвердити його штатну чисельність у кількості 3 штатних одиниць.
11. Утворити в складі Департаменту активів та правового забезпечення виконавчого комітету Новомосковської міської ради Відділ правого забезпечення та затвердити його штатну чисельність у кількості 5 штатних одиниць.
12. Утворити в складі Управління по роботі з активами департаменту активів та правового забезпечення виконавчого комітету Новомосковської міської ради:
12.1. Відділ економіки, торгівлі та реклами управління по роботі з активами департаменту активів та правового забезпечення – 4 штатні одиниці;
12.2. Відділ житла, майна та комунальної власності управління по роботі з активами департаменту активів та правового забезпечення – 2 штатні одиниці.
13. Підпорядкувати з 01.03.2021 року Відділ державної реєстрації і Відділ реєстрації та обліку громадян Департаменту активів та правового забезпечення виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
14. Підпорядкувати з 01.03.2021 року Відділ земельних відносин і Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Новомосковської міської ради Управлінню по роботі з активами департаменту активів та правового забезпечення виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
15. Збільшити з 01.03.2021 року штатну чисельність Інспекції з благоустрою департаменту активів та правового забезпечення виконавчого комітету Новомосковської міської ради на 1 (одну) штатну одинцю за рахунок скорочення штатної чисельності управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради та затвердити штатну чисельність Інспекції з благоустрою в кількості 3 (трьох) штатних одиниць.
16. Збільшити з 01.03.2021 року штатну чисельність Відділу державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Новомосковської міської ради на 1 (одну) штатну одинцю за рахунок скорочення штатної чисельності відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Новомосковської міської ради та затвердити штатну чисельність Відділу державного архітектурно-будівельного контролю в кількості 4 (чотирьох) штатних одиниць.
17. Затвердити з 01.03.2021 року штатну чисельність Департаменту активів та правового забезпечення виконавчого комітету Новомосковської міської ради в кількості 31 штатна одиниця. В тому числі:
17.1. Управління по роботі з активами – 13 штатних одиниць:
17.1.1. Відділ земельних відносин – 4 штатні одиниці;
17.1.2. Відділ містобудування та архітектури – 2 штатні одиниці;
17.1.3. Відділ економіки, торгівлі та реклами – 4 штатні одиниці;
17.1.4. Відділ майна, житла та комунальної власності – 2 штатні одиниці.
17.2. Інспекція з благоустрою – 3 штатні одиниці;
17.3. Відділ правового забезпечення – 5 штатних одиниць;
17.4. Відділ державної реєстрації – 3 штатні одиниці;
17.5. Відділ реєстрації та обліку громадян – 6 штатних одиниць.
18. Утворити в складі відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Новомосковської міської ради сектор оборонно-мобілізаційної роботи із штатною чисельністю 1 штатна одиниця.
19. Утворити з 01.03.2021 року у складі управління культури, спорту та туризму виконавчого комітету Новомосковської міської ради структурні підрозділи без статусу юридичної особи:
19.1. Відділ культурно-масових заходів та розвитку туризму із штатною чисельністю 3 штатні одиниці.
19.2. Відділ з питань фізичної культури та спорту із штатною чисельністю 2 штатних одиниці.
20. Затвердити з 01.03.2021 граничну чисельність виконавчих органів Новомосковської міської ради у кількості 198 осіб.
21. Затвердити з 01.03.2021 року в структурі виконавчих органів Новомосковської міської ради 6 (шість) структурних підрозділів, що мають статус юридичної особи:
21.1. виконавчий комітет Новомосковської міської ради – 110 (сто десять) штатних одиниць; 
21.2. фінансове управління Новомосковської міської ради – 11,5 (одинадцять цілих п’ять десятих) штатних одиниць;
21.3. управління праці та соціального захисту населення м. Новомосковська – 49 (сорок дев’ять) штатних одиниць; 
21.4. управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради – 9,5 (дев’ять цілих п’ять десятих) штатних одиниць;
21.5. управління культури, спорту та туризму виконавчого комітету Новомосковської міської ради – 6 (шість) штатних одиниць;
21.6. управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради – 12 (дванадцять) штатних одиниць.
22. Затвердити з 01.03.2021 року структуру та підпорядкованість виконавчих органів Новомосковської міської ради у новій редакції (додаток 3).

23. Затвердити з 01.03.2021 року в складі юридичної особи Виконавчий комітет Новомосковської міської ради 1 (один) департамент, в складі якого – 1 (одне) управління, 1 (одну) інспекцію та 3 (три) відділи; 23 (двадцять три) відділи; 1 (один) сектор. В тому числі в апараті управління виконавчого комітету Новомосковської міської ради – 46 (сорок шість) штатних одиниць (додаток 4).

24. Доручити керуючому справами виконкому Клименову Я.М., начальнику управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Семенюку Є.С., в.о. начальника фінансового управління Ковтуненко Н.М., начальнику управління культури, молоді, національностей і релігій Яловій І.В. вжити заходів для належного попередження працівників про скорочення штатної чисельності або зміну істотних умов праці відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

25. Першому заступнику міського голови, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами розробити положення про виконавчі органи, які створюються або перейменовуються та затвердити відповідно до Регламенту роботи Новомосковської міської ради VIII скликання.

26. Фінансовому управлінню Новомосковської міської ради (Ковтуненко Н.М.) при формуванні показників міського бюджету на 2021 рік врахувати затверджені відповідно з 01.01.2021 року та з 01.03.2021 структуру та граничну чисельність працівників виконавчих органів Новомосковської міської ради.

27. Рішення міської ради від 18.11.2020 року № 5 «Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Новомосковської міської ради» визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2021 року.

28. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Клименова Я.М.

  

Міський голова                                                           С.О. РЄЗНІК

Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux